جدیدترین محصولات فروشگاه

مقالات

هنر خراب کردن روندها مهارتی که نیاز دارید بلد باشید، اما همیشه استفاده نکنید !

negotiation

گاهی اتفاق می افتد تمام روز در مورد بهبود روابط صحبت میکنیم و در نهایت هم هیچ کس به نتیجه ای دست پیدا نمیکند. شاید دانستن کارهایی که یک مذاکره مفید را به نابودی میکشانند و صد البته انجام ندادن آن ها بتواند به بهتر شدن کیفیت و اثرگذاری مذاکره …

ادامه مطلب

چرا هنوز ثروتمند نیستید؟

564

داشتنِ پول، مهم ترین عناصر بقا در کسب و کار است. داشتنِ پول، بخش بزرگی از موفقیت یک فرد در زندگی اش است. در واقع، پول روغن موتور زندگی است که به ما اجازه میدهد آسان ، روان و با کمترین اصطکاک ممکن پیشروی کنیم… پول همه چیز نیست – …

ادامه مطلب
})